Home » Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Deze website heeft als doelstelling de tarieven van de providers duidelijk weer te geven voor een bepaalde situatie (mobiel internet, onbeperkt bellen,…). Dit gebeurt louter op basis van data die voor iedereen online toegankelijk en dus beschikbaar zijn op het internet.

Gsminbelgie.be kan, buiten een zware of intentionele fout van zijn kant, niet verantwoordelijk gesteld worden voor het geval dat sommige feiten niet correct of onvolledig zijn, noch in het geval van interpretatie of het gebruik dat de gebruiker ervan zou kunnen maken.

De informatie kan immers niet als professioneel of juridisch van aard door de gebruiker beschouwd worden. Bij beslissingen van financiële aard of beslissingen die een financiële impact kunnen hebben op welke manier dan ook, verwijzen wij door naar professionals in dat domein. Gsminbelgie.be vult de inhoud van deze website immers naar besten in, maar desondanks is het mogelijk dat er zich onjuistheden of fouten bevinden in de getoonde informatie.

Mochten er bepaalde onjuistheden zijn op de site, dan zal Gsminbelgie.be zijn best doen om deze te corrigeren. Gelieve dan ook bij het vaststellen van onjuistheden de beheerders van deze website te contacteren op info(at)gsminbelgie.be.

Gsminbelgie.be kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verstrekken voor de adviezen die verstrekt worden via deze website. Bij adviezen rond financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige voor professioneel advies over uw beslissing. Wij trachten louter naar onze ervaring en deskundigheid extra adviezen mee te geven. We vullen deze naar besten in, maar kunnen op geen enkele manier garanderen dat de getoonde informatie correct is of steeds blijft.

Links naar derden

Gsminbelgie.be is niet verantwoordelijk voor links naar websites die beheerd worden door derden. Wij oefenen immers geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. Het opnemen van links naar websites van derden, betekent niet noodzakelijk dat Gsminbelgie.be de inhoud goedkeurt die deze websites bevat en houdt evenmin noodzakelijk in dat er een rechtstreekse samenwerking is tussen Gsminbelgie.be en de eigenaars van de desbetreffende websites.

Auteursrecht

Het voorliggende document is beschermd door het auteursrecht. Met uitzondering van gebeurlijke uittreksels uit werken van derden en zoals aangegeven in het document, zijn alle auteursrechten gehouden door Gsminbelgie.be.

U hebt geen toestemming om dit document te kopiëren, bewerken, vertalen, digitaliseren, door te geven aan derden, inclusief andere ondernemingen binnen uw groep, of publiek te maken zonder voorafgaande expliciete en geschreven toestemming van Gsminbelgie.be. Elke kopie, bewerking, vertaling, digitalisering, doorgifte of publicatie maakt een inbreuk uit op het auteursrecht en stelt u bloot aan gerechtelijke vervolging.

Respect van de privacy

Gsminbelgie.be verbindt zich ertoe uw gegevens te beschermen conform aan de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze gegevens worden enkel gebruikt om antwoorden te geven op uw aanvragen en u te informeren over nieuwe producten en diensten, en worden niet aan derden meegedeeld.

Opmerking of suggestie?

Indien u opmerkingen of suggesties heeft met betrekking tot de getoonde inhoud van deze website, kan u zich steeds richten per e-mail tot: info(at)gsminbelgie.be.