Home » Blog » Orange hoofdzetel: telefoon & adres

Orange hoofdzetel: telefoon & adres

Orange België (het vroegere Mobistar) is onderdeel van de Orange Groep dat zijn vestiging heeft in Frankrijk en voorheen France Télécom noemde (Orange was toen maar een merknaam). Naast België is Orange operationeel in Nederland, Frankrijk, Spanje, Polen en nog een aantal Europese landen.

Wil je graag weten waar het hoofdkantoor van Orange België gevestigd is? Bijvoorbeeld omdat je interesse hebt om er te gaan solliciteren voor een job of om er een aangetekende brief naar toe te zenden? Hieronder vind je alle gegevens terug om snel contact op te nemen met Orange hun hoofdzetel.

1. Telefoonnummer hoofdkantoor

  • Telefoonnummer in België: 02 745 71 11
  • Vanuit het buitenland: +32 2 745 71 11

2. E-mailadres Orange

De hoofdzetel van Orange is niet te bereiken via mail. Ook is er geen contactformulier op de website die leidt naar het hoofdkantoor.

3. Adres Orange hoofdzetel

Het adres van de maatschappelijke zetel van Orange is in Brussel:

  • Orange Belgium N.V
  • Bourgetlaan 3
  • 1140 Brussel (Evere)

Aantal werknemers

Orange telt volgens zijn meest recente jaarrekening in België zo’n 1.389 werknemers.